Stalo se, že …

na podzim 3.září 1933 sešel se malý počet pionýrů, aby založili v severomoravské vesnici Bludově sportovní klub. Bylo jistě nadšení veliké u těchto zakladatelů, neboť prostředky finanční zde nebyly. Jen z darů pořizovalo se nejnutnější a jak se říká každý sám za své.

Na druhé schůzi 18.září 1933 byl zvolen prozatímní výbor s předsedou Františkem Krejčím, bývalým hráčem pražské Slavie, místopředsedou br. Šálkem, Jednatelem Františkem Langrem, pokladníkem Jaroslavem Špičkou a čtyřmi členy výboru: Janem Skoumalem, Josefem Cekrem, Karlem Hoškem a Ondřejem Březinou.

Na této schůzi vypracovány byly též stanovy klubu, které byly 8.října 1933 potvrzeny v Brně a činnost nového S. K. Bludov úředně povolena.

Přihlásilo se 42 členů přispívajících a zaregistrováno 13 hráčů.

Převzato z kroniky klubu

1934 – 19451959 – 1960
1946 – 19531961 – 1963
1954 – 19561964 – 1973
1957 – 19581974 – ??? (připravuje se)

Výběr fotografií od Jardy Kubíčka


Pokud vlastníte jakékoliv zajímavé fotografie nebo materiály týkající se historie klubu a jste ochotni je zapůjčit pro digitalizaci, budeme rádi. Můžete kontaktovat na e-mail nebo telefonicky na čísle 773 091 552. Děkujeme.