Jaro roku 1934 zastihlo S.K.Bludov v horečné činnosti. Hřiště zatím provizorní bylo v obecní skále na horním konci vesnice.

Horečnou činnost oddílu vedl br. František Krejčí jako předseda jemuž byl nápomocen jednatel br. František Langr. V roce 1934 vyřídili již 328 kusů korespondence.

V letní sezóně bylo vybudováno hřiště za budovami lázní Bludov, na kterém bylo sehráno mnoho pěkných zápasů např. proti S.K.Holice, Spartaku Bohuňovice nebo Štěpánovu. Skóre 197:39 jistě mluví o kvalitním mužstvu a jeho nadšení.

V prvním utkání na novém hřišti Bludov porazil mužstvo S.K.Holice vysoko 7:1 když branky vstřelili Matýs Eduard 3, Sekanina Antonín 2, Beneš Sláva a Koutný Matouš po jedné.

V mužstvu hrálo též 5 chlapců ze sousedního Sudkova, z nich nejobětavější Josef Krist z vojínů Varga a z Bludova František Rašner, Eduard Matýs, Antonín Sekanina, Sláva Beneš, Matouš Koutný a Rozmánek.

V roce 1935 nastaly ve vedení klubu finanční neshody a chod klubu se úplně zastavil. Zápisy o činnosti se nevedly, ustal korespondenční styk s okolím. Hrálo se jen tréninkově a bez hlášení.

V době největší krize – v prosinci 1935 vstoupili do klubu noví členové a s nimi nový duch. Na výroční schůzi klubu 21.ledna 1936 byl zvolen nový výbor v tomto složení : předseda br. František Krejčí, místopředseda br. Jan Pavlík, jednatel Josef Snášel, pokladník br. Stanislav čejka a výbor čítající 12 členů.

V tomto úspěšném roce 1936 se I.mužstvo probojovalo v mistrovství H.Ž.F z posledního až na druhé místo.

Počet členů vzrostl na 75 členů a 23 zaregistrovaných hráčů.

Po výroční valné hromadě 27. ledna 1937 se činnost rozjela opět naplno. Mužstvo bylo posíleno o několik kvalitních hráčů jako například Josef Hakala, Bahula, Antonín Trubač a Jan Drtil ze Sudkova.

Jarní sezóna zastihla mužstvo velmi dobře připravené. Probojovalo se do II. třídy H.Ž.F., kde si na podzim vedlo velmi dobře. Byl též zaregistrován dorost, který hrál podzimní mistrovství velice úspěšně a obsadil 1.místo. Tréninky byly pravidelně 2x týdně.

Na podzim bylo vybudováno nové hřiště a to před lázněmi Bludov.

V tomto roce proběhly oslavy pětileté činnosti oddílu kopané a při této příležitosti bylo sehráno exhibiční utkání na novém hřišti, ze kterého se dochovalo několik fotografií.

Díky obětavé práci předsednictva se hrálo stále ve II.třídě i když.návštěvy byly více než slabé a na činnost klubu se neustále doplácelo. A tak se dostavil podzim roku 1938 a neklidná doba vrcholí okupací pohraničí.

I náš klub byl těžce postižen, hřiště rozoráno, šatny prodány a činnost klubu zastavena, ale jen ta veřejná.

A tak přešla léta 1939 – 1940 – 1941 až nastalo zatýkání a týrání nešťastných bratrů našich, předsedy br. Zdeňka Pavlíka, který byl mučen v Terezíně a br. pokladníka, sportovce Stanislava Čejky. Památka jejich bude vždy S.K.Bludovem těmto bratřím vždy zachována.

Po dobu okupace se pilně trénovalo a hrálo také před diváky na Sokolském cvičišti v cihelně. Byly to nejlepší schůzky nás Čechů a byly několikrát Němci zakázány. Pravidelně se tam scházelo i 500 lidí. Po osvobození se hrávalo i na louce za strojírnou p. Františka Stona proti mužstvu ruské armády.