12. února 1946 se konala první ustavující schůze obnoveného S.K.Bludov. Bylo vzpomenuto obětí války našich hrdinů Zdenka a Stanislava . Při volbách byl zvolen nový výbor ve složení : předseda Jan Pavlík, místopředseda František Krejčí, jednatel Josef Snášel a pokladník Ondřej Březina.

V roce 1946 se hrálo na novém hřišti za lázněmi Bludov u žel. trati Chromeč – Bludov. Do mužstva byli zařazeni noví hráči jako bratři Antonín a Albín Zdráhalovi, Miroslav Šobáň a brankář Jaroslav Jančař, Jan Matějíček, František Hauk, Jaroslav Spášil, Sláva a František Matějíčkovi, František Hošek a Alois Doležel.

Na soupiskách se objevovala i další jména jejichž fotografie nejsou k dispozici – Jan Drtil, Bohuslav Dvořák, Brachtl, vynikající brankář Varga, Halenka, Podborský, Gross, Hlušička.

V roce 1946 mužstvo hrálo na mnoha turnajích z nichž si dovezlo 3 poháry a 4 klubovní vlajky. Největšího úspěchu dosáhlo mužstvo na turnaji v Úsově „O pohár Úsova“, kde ve finálo porazilo mužstvo II.třídy S.K.Loštice 2:0 a získalo tak po prvé do držení putovní pohár pro rok 1946. V podzimním mistrovství obsadil S.K.Bludov 2.místo za S.K.Ruda, který získal o jeden bod navíc.

Rok 1947 byl zahájen valnou hromadou 23.ledna. Při volbách byli potvrzení všichni dosavadní členové ve funkci.

27.ledna 1947 pořádal klub svůj II.maskový ples v Národním domě. Návštěva byla senzační, hrály dvě kapely a bylo zde k vidění 85 pěkných masek. Čistý výnos byl věnován na pořízení vybavení pro mužstvo. Zakoupena byla též nová šatna, bylo upraveno hřiště za lázněmi a byly pořízeny lavičky pro obecenstvo.

Ve finále jarního mistrovství Bludov podlehl na svém hřišti S.K.Ruda n/Mor. 1:2 a připravili se tak o postup do II.třídy, kde postoupila Ruda. Zůčastnili jsme se turnaje v Sudkově, kde jsme sehráli nejlepší zápas sezóny, porazivši klub II.třídy S.K.Zvole 5:2. V červenci se v Bludově odehrál turnaj putovní „pohár Úsova“ v němž zvítězilo mužstvo S.K.Loštice.

Ve čtvrtek 29.ledna 1948 zahájil klub činnost účastí na mistrovství obce Bludova ve stolním tenise. V silné konkurenci čs. Orla a Sokola Bludov obsadil S.K.Bludov první místo. Do finále 1.třídy postoupili dva naši hráči – Jarda Spáčil a Mirek Šofáň. Ve finále po pětisetové bitvě zvítězil Mirek Šofáň 3:2 a stal se mistrem Bludova za S.K.Bludov. Byl zakoupen nový stůl na stolní tenis s vírou, že zde tento pěkný zimní sport zakoření.

1.února 1948 se konala valná hromada S.K.Bludov za velké účasti členstva a hráčů, na které promluvil i zástupce župy p. Jindřich Schőn z Olomouce. Bylo rozhodnuto o výstavbě nového hřiště, které mělo být umístěno na nejvýhodnějším a od středu obce nejdostupnějším místě – za zámeckým parkem.

Vzhledem ke svažitosti terénu se muselo při stavbě přemístit obrovské množství zeminy. Většina prací v tehdejší době se prováděla ručně a zemina se přemisťovala v kolejových vozících. Několikrát byla stavba přerušena a několikrát se začínalo. Nakonec, v roce 1953 bylo nové hřiště dokončeno a 19.července slavnostně otevřeno.

Zahájení bylo velice slavnostní a pro místní fotbalovou veřejnost se tento den stal velkým svátkem. První utkání na novém hřišti sehrál již D.S.O.Bludov proti S.K.Prostějov. Ze šaten na Nové se odcházelo společně. Zápas byl za velice špatného počasí zahájen v 15:00 hodin a skončil s výsledkem 14:3 pro S.K.Prostějov.

Na výroční členské schůzi 23.,3.1953 byl zvolen výbor v tomto složení : předseda Březina Josef ml., 1.místopř. Vyroubal Josef, 2.místopř. Kohout Jaroslav, jednatel snášel Josef, pokladník Březina Ondřej, náčelník Baslar Jan, kult. propag. referent Snášel Jan, trenér a kapitán Vyroubal Josef.

12. července 1953 se Bludov zúčastnil velmi pěkného turnaje v Hrabenově. Velmi početná výprava hráčů a fanoušků odcházela v půl osmé ráno od kostela přes bludovský kostelíček směr Hrabenov. Na turnaji jsme dopoledne porazili Bohdíkov 3:2 a v odpoledním finále podlehli Tatranu Ruda 3:5 a obsadili jsme 2.místo. Druhý turnaj jsme odehráli v Novém Malíně, kde jsme obsadili 1.místo. Před podzimní sezónou byl určen trenérem 1.mužstva a dorostenců p. Alois Doležel.

Během roku bylo uspořádáno 5 zábav. Nejúspěšnější jak po stránce organizační, ale hlavně ekonomické byla tradiční „Kateřinská“. Hlavní cenou v tombole byla živá koza.

V roce 1953 odehrálo několik přátelských utkání i mužstvo „starých pánů“ v této sestavě : Juřina Libor, Konečný František, Doležel Alois, Jáně Jan, Mazal František, Hruba Josef, Jáně Josef, Rašner František, Kresten Bořivoj, Obšil František, Matějček Miroslav a Snášel Jaroslav.